Nội công

22/01/2015 10:54
Tĩnh công là tập luyện nội công trong tư thế bất động hoàn toàn. Tất cả được thực hiện bằng ý với mục đích ...

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Các tin tức khác

Back to top