Bài khai chưởng

22/01/2015 10:54
Bài này đưa khí ra lòng bàn tay và ngón tay. Bàn tay buông lỏng, ngón cái và ngón út kéo ra sau và hơi căng để đưa khí vào giữa lòng bàn tay.

4

4

4

 

Các tin tức khác

Back to top